Africa Tours CSS Sprite

Karen Blixen Camp Trust

Karen Blixen Camp Trust er opprettet med henblikk på å ivareta og sikre naturbevarende aktiviteter i Masai Mara, Kenya. Midlene til fondet blir generert gjennom gjester i Ree Park Safari i Danmark, reisende gjester ved Safari Tours samt gjester som bor på Karen Blixen Camp i Masai Mara. I tillegg har en rekke partnere valgt å samarbeide med Fondet på ulike prosjekter i Mara.

Bestyrelsen av Karen Blixen Camp Trust består av:
Stephen DeVincent. DVM, MA (Formann)
Pernille Kallehave. Director of Development, MA Law, Aarhus Universitet
Bo Kjellson. Direktør Borås Djurpark
Rene Eghammer. Director Finans, Karsten Ree Holding
Jesper Stagegaard. Direktør Ree Park Safari

Fondet jobber for naturbevaring i Masai Mara, som har en av de største biomasse konsentrasjonene i verden. Det er et av de siste stedene, hvor ville dyr fortsatt kan bevege seg fritt uten hegn og grenser, slik de har gjort det i årtusener. Området er under enormt press på grunn av befolkningsvekst og kommersielle interesser som blant annet landbruk og kvegdrift. Mindre enn 50% av området blir på noen måte beskyttet av regjeringen.

For at blant annet store flokker av elefanter fortsatt kan bevege seg fritt over savannene i området, er det avgjørende at området beskyttes. Det må handles for å bevare denne unike og storslåtte naturen, som er ikonisk for mange Afrika-kjennere.

Til eksempel er det ikke tilfeldig, at personer som Jonathan Scot i samarbeid med engelske BBC i nesten et årti har opptatt ’Big cat’s diary’ i Masai Mara. Nasjonalparken er hjemsted for en av de største populasjonene av rovdyr i Afrika. Dette for fordi at rovdyrene har veldig mye å velge mellom i spiskammeret – Masai Mara bugner av dyr.

Prosjektene i fondet har alle det til felles at naturbevaring er målsetningen. Målet er å beskytte naturen og dyrene som lever i den. Det er også fokus på den fysiske aktiviteten i lokalområdet gjennom CSR-relaterte aktiviteter (Cooporate Social Responsibility). Dette er aktiviteter med mål om å skape direkte verdi for lokalbefolkningen som samtidig fremmer naturen som en verdifull ressurs.

Karen Blixen Camp Trust