Africa Tours CSS Sprite

Verdier og sosial ansvarlighet

Den ville naturen er under press. På hele kloden. Presset gjelder ikke minst jordens andre største kontinent, Afrika.

Det er velkjent for de fleste, at krypskyting finner sted i Afrika.

De færreste kjenner til omfanget.
De senere år har det vært omfattende og stigende krypskyting i en rekke afrikanske land.
I 2015 blev det drept over 1200 nesehorn i Sør-Afrika, hvilket svarer til 3 om dagen. Hver dag drepes det 100 elefanter i Afrika.
Fortsetter dette i samme tempo, betyr det, at elefanten i naturen er utryddet om 10 år. Scenariet og utsikten er alvorlig!
Omfanget krever øyeblikkelig handling.

Krypskyting skyldes blant annet voksende økonomier i Kina og det øvrige Østen. Etterspørslen på elefantenes elfenben og nesehornets horn har steget dramatisk, da elfenben fortsatt ses som et symbol på rikdom (status) i Østen. Horn fra nesehorn ses på som virkningsfull naturmedisin.

Det er flere skremmende utsikter i Afrika. Den sammenhengende ville naturen forsvinner gradvis – blant annet på grunn av befolkningstilvekst.
En økt befolkningstilvekst betyr også at antallet av konflikter mellom ville dyr og mennesker har økt. Blant annet mellom løver, leoparder og mennesker.
Andre steder i Afrika er det de svinnende regnskogsområdene, som utgjør en trussel mot blant annet ville gorillaer og sjimpanser.
Krypskyting og økt befolkningstilvekst er en ting. Mote er et annet onde.
I gulfstatene har det blitt mote å ha gepard-killinger som ”kjæledyr”.

Utfordringene for Afrikas dyr og natur er mange.

Hvem kan forestille seg det afrikanske kontinentet uten gorillaer i regnskogen og elefanter, nesehorn og sjiraffer på savannen? Tanken er absurd!
Afrika skal ikke bare oppleves på TV!
Afrika skal kunne ses, høres, kjennes, smakes og duftes. Afrika bør nytes og oppleves på egen kropp og sjæl.
Drømmen om å oppleve det ville Afrika bør bevares for alle, voksne, barn, barnebarn og gjerne mange generasjoner frem.
Hvis dyrene skal skytes, er det med kamera!

Med mer enn 35 års erfaring med Afrika og reiser til Afrika har vi, i Safari Tours, stor kjennskap til Afrika og hva som skjer på kontinentet.
Vi vil gjerne føre an, og hjelpe med å bevare drømmen din om Afrika.

Av denne grunn har Safari Tours involvert seg i prosjekter som jobber med naturbevaring, antikrypskyting, bærekraftig turisme, utdanning og samarbeid med lokalbefolkningen. Våre samarbeidspartnere som vi benytter, våre sjåfører og guider, forstår viktigheten av å ha respekt for naturen.

Betyr det, at man som safarigjest hos Safari Tours ikke kommer tett på dyrene?

På ingen måte!
Du kan fortsatt stå ansikt til ansikt med en stor fjellgorilla, se en løve i øynene, sitte i bilen mindre enn 10 meter fra en stor flokk med elefanter eller være omringet av titusenvis av gnuer, sebraer og gaseller. Du er besøkende på dyrene og naturen sin premisser. Er du i selskap med vårt flinke personale kommer du veldig nær dyrene samtidig med, at du er med til å beskytte dem.

Hos Safari Tours bidrar vi økonomisk til å beskytte dyrene.

Vi har valgt å øremerke en del av reisens pris til nøye utvalgte naturbevarings- og antikrypskytings prosjekter i Afrika.
Prosjekt, som virker. Blant annet Black Mamba og Karen Blixen Camp.

Du er derfor – sammen med oss - med til å bidra til, at dyrene i Afrika og den fantastiske naturen kan bestå årene fremover.
Våre gjester er ambassadører til Afrika.
Ambassadører.
Fordi at man har tatt positiv stilling til å gjøre en forskjell.

Bærekraft